[1]
Montero Moncada, L.A. ed. 2019. Amazonía. Poder y Estrategia. Sello Editorial ESDEG.